Openbare Examens                                                                    

Deze info is nog niet beschikbaar voor het schooljaar 2018-2019.

Vrije toegang

Plaats: in het auditorium van StAPwest, via Noordstraat 16

Uitgez.:

(1) Handboogstraat (groene deur), Veurne
(2) Het Bedrijf, Leopold II laan 9A, Oostduinkerke
(3) Balletzaal StAPwest, Helvetiastr. 47, Koksijde
(4) Ten Bogaerde, Ten Bogaerdelaan 10, Koksijde

Vrij van zegel art.198
het bestuur