Contactformulier

  Naam leerling

  Email

  kan van

  tot

  niet aanwezig zijn in de lessen van (de heer/mevrouw)

  wegens

  Gebruik de knop "kies bestand" om een pdf, jpg of png bestand toe te voegen aan uw bericht. De maximale bestandsgrootte is 5MB.

  Regelgeving afwezigheid

  Vanaf 1 september 2021 hanteert elke academie in Vlaanderen verplicht een strenger reglement rond aan- en afwezigheden. Zo moet iedere afwezigheid aan de hand van een van de volgende documenten worden gestaafd en zo snel als mogelijk aan het secretariaat worden bezorgd:

  • Afwezigheid wegens ziekte vanaf één dag: een rechtsgeldig medisch attest
  • Afwezigheid wegens school- of beroepsverplichtingen: attest van de school of werkgever
  • Afwezigheid wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders: attest van de bevoegde instantie of ondertekende verklaring van één van de ouders
  • Afwezigheid om een begrafenis- of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont: overlijdensbrief of attest van de gemeente
  • Een complete lijst met gewettigde afwezigheden vind je binnenkort in het academiereglement

  Daarnaast kan de directeur aan een leerling per schooljaar maximaal drie afwezigheden per vak toestaan wegens omstandigheden van persoonlijke aard. Die afwezigheden worden beschouwd als gewettigd. De leerling hoeft hiervoor geen specifiek attest in te dienen.

  Elke afwezigheid die niet gewettigd of gerechtvaardigd is, wordt beschouwd als een ongewettigde afwezigheid, tenzij het gaat om een afwezigheid om persoonlijke redenen die de directeur heeft toegestaan. Een leerling die tussen 1 september en 1 februari meer dan één derde van de lessen ongewettigd afwezig is, wordt door de verificateur uitgeschreven uit de academie.

  Deze regelgeving wordt binnenkort opgenomen in het academiereglement.